©Colour pop

ÁNH SẮC SỬ DỤNG

Công Thức 1: Deep Tan

50g gloss 00/

+ 10g creative 4/65

+ 90g chất kích hoạt 5vol/1.5%

 

Công Thức 2: Clear

50g gloss 00/

+75g chất kích hoạt 5vol/1.5%