©Contouring

ÁNH SẮC SỬ DỤNG

Công Thức 1: Mahogany brown

40g gloss 6/0 + 10g gloss 5/5 + 75g chất kích hoạt 5vol/1.5%

 

Công Thức 2: Nâng Sáng

30g bột tẩy true light white + 45g chất kích hoạt 8.5vol/2.55%

 

Công Thức 2a: Velvet Blonde

30g creative 9/35 + 45g chất kích hoạt 8.5vol/2.55%

Sản phẩm được sử dụng