©Graphic Grunge

ÁNH SẮC SỬ DỤNG

Chuẩn bị với:

TIGI Copyright ©olour 40g bột tẩy true light white + 60g chất kích hoạt 8.5vol/2.55%

 

Công thức Colour Trip:

Denim Blue: 35g Blue + 10g Green + 10g Clear

Sản phẩm được sử dụng