©Kaleidoscopic

ÁNH SẮC SỬ DỤNG

Công Thức 1 Nylon Red

40g gloss 77/66 + 10g mix master /33 + 5g gloss 55/66 + 82.5g chất kích hoạt 8.5vol/2.55%

 

Công Thức 2 Neon Orange

Bed Head Colour Trip 30g Orange + 10g Copper + 1g Pink