©Lacing

ÁNH SẮC SỬ DỤNG

Công Thức 1 Apricot

60g gloss 8/3 + 7g gloss 7/4 + 20g gloss 00/ + 5g gloss 8/30 + 138g chất kích hoạt 5vol/1.5%

 

Công Thức 2 Peach Chiffon

Bed Head Colour Trip 100g Clear + 1g Pink + 3g Copper + 3g Orange

Sản phẩm được sử dụng