©Panelling

ÁNH SẮC SỬ DỤNG

Công Thức 1 Nâng Sáng

40g bột tẩy true light trắng + 60g chất kích hoạt 20vol/6%

 

Công Thức 2 Turquoise

Bed Head Colour Trip 60g Clear + 3g Green + 1g Blue

 

Công Thức 3 Aquamarine

Bed Head Colour Trip 80g Clear + 8g Green + 1g Violet