©Pastel Placement

ÁNH SẮC SỬ DỤNG

Công Thức 1 Nâng Sáng

60g bột tẩy true light white + 90g chất kích hoạt 20vol/6%

 

Công Thức 2 Pure White

30g gloss 10/02 + 5g gloss 10/28 +15g gloss 00/ + 75g chất kích hoạt 5vol/1.5%

 

Công Thức 3 Rose Water

Bed Head Colour Trip 25g Clear + 0.5g Pink

Sản phẩm được sử dụng