©Stonewash

ÁNH SẮC SỬ DỤNG

Công Thức 1 Dove Blue Grey

50g gloss 6/0 + 10g gloss 9/21 + 2g mix master /88 +93g chất kích hoạt 5vol/1.5%

 

Công Thức 2a Delicate Denim

20g  gloss 10/28 + 10g gloss 9/21 + 10g gloss 00/ + 4g mix master /1

+ 1g mix master /88 + 67.5g chất kích hoạt 5vol/1.5%

 

Công Thức 2b Denim Amplifier

Bed Head Colour Trip 50g Clear + 1g Blue

Sản phẩm được sử dụng