An Phan

Đào tạo viên TIGI Việt Nam

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, Xuân An đi theo dì ruột của mình và bước vào ngành tóc từ năm 2009 cho tới nay. Hiện chị đang làm việc tại salon “A Cut Above” tại thành phố Hồ Chí Minh và là một thành viên của đội ngũ kĩ thuật viên TIGI Việt Nam tại khu vực miền Nam.

Follow us on Instagram