ANTHONY MASCOLO

NHÀ SÁNG LẬP và GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO TOÀN CẦU

Anthony Mascolo sáng lập ra Đội Ngũ Sáng Tạo TIGI Toàn Cầu vào năm 2003. Được tôn vinh cho đóng góp xuất sắc trong ngành tạo mẫu tóc, Anthony còn là biểu tương cho các thế hệ thợ làm tóc. Liên tục đẩy các ranh giới và phấn đấu để nâng cao ý tưởng khái niệm của mình tới một mức độ cao hơn bao giờ hết, Anthony tin rằng việc đào tạo liên tục sẽ đưa đến các bước phất triển và thành công. Triết lý của ông là tiếp tục chia sẻ các kiến thức và truyền cảm hứng cho người khác. Điều này Anthony đạt được với các tác phẩm của mình thông qua TIGI Education.

Ký năng làm việc nhóm cũng là một phần quan trọng trong sự nghiệp của Anthony. Ông ấy nuôi dưỡng, phát triển và cổ vũ những người làm việc với mình, để họ phát triển nâng cao các kỹ năng của bản thân. Cũng với sự hỗ trợ này, Đội Ngũ Sáng Tạo TIGI Toàn Cầu có một mối liên hệ khăng khít, trung thành và cùng chia sẻ tầm nhìn. Dẫn dắt các ý tưởng sáng tạo trong hình ảnh TIGI của các bộ sưu tập, sức sáng tạo của Anthony còn được thể hiện thông quả khả năng tạo mẫu tóc và nhiếp ảnh của ông. Ông cũng đồng thời dẫn dắt các Show diễn TIGI toàn cùa (TIGI Global Shows), làm việc sát cánh bên cạnh vợ mình, giám đốc makeup, Pat Mascolo.

Follow us on Instagram