CHRISTEL LUNDQVIST

GIÁM ĐÓC KỸ THUẬT SÁNG TẠO TIGI TOÀN CẦU

Đoạt giải thưởng xuất sắc về màu nhuộm, Christel Lundqvist tham gia với TIGI 3 năm trước để giới thiệu dòng màu nhuộm TIGI Copyrightcolour và xây dựng một đội ngũ màu nhuộm toàn cầu. Sự nghiệp của Christel bắt đầu vào 19 năm trước tại Thuỵ Điển. Để tăng cường kiến thức và giáo dục của mình, cô ấy đã chuyển tới London và sau đó là Sydney. Trở về UK, cô ấy đã tham gia tích cực hơn vào các hoạt động giáo dục và đào tạo. Christel làm việc với Anthony Mascolo trong tất cả mọi shoot hình cho chiến dịch của TIGI và các show diễn tóc toàn cầu. Cùng với Đội ngũ Sáng Tạo Kỹ Thuật TIGI của mình, Christel chịu trách nhiệm cho tất cả sự ra đời của các ánh sắc màu và sự phát triển của giáo dục màu nhuộm. Là một nghệ sĩ tài năng, Christel sử dụng sự am hiểu về nghệ thuật và thời trang để sáng tạo ra các ánh sắc mới.

Follow us on Instagram