PHILIP DOWNING

GIÁM ĐÓC GIÁO DỤC VÀ SÁNG TẠO UK

Philip Downing từng là một thành viên ở trong Đội Ngũ TIGI Thế Hệ Trẻ Truyền Cảm Hứng, nơi mà Nick Irwin đã nhận ra tài năng tạo mẫu tóc và các kỹ năng của anh sẽ trở thành một phần cho Đội Ngũ TIGI. Bước tiếp theo của Philip chính là trở thành TIGI Educator, làm việc tại các buổi giảng dạy trong salon và thuyết trình. Từ khi gia nhập vào Đội Ngũ Sáng Tạo TIGI, Philip đã tham gia vào các buổi giảng dạy ở UK và Châu Âu cũng như các show trình diễn của TIGI như World Release và phần lớn các triển lãm và sự kiện tạo mẫu tóc. Philip đang ở tại Học Viện London nơi mà anh ấy là giáo viên chủ chốt. Anh ấy cũng đồng thời là người đứng đầu Đội Ngũ Giáo Dục Khu Vực UK và giúp đỡ việc giáo dục thường xuyên cho Các Đại Sứ TIGI cũng như chương trình TIGI Truyền Cảm Hứng Thế Hệ Trẻ.

Follow us on Instagram