Sealed

dầu xả true lasting colour

Tăng cường độ rực rỡ của màu nhuộm trên mái tóc

Nơi để mua

Cách sử dụng

01 Tăng cường độ rực rỡ của màu nhuộm
02 Làm mượt tóc
03 Dưỡng tóc từ trong ra ngoài

Thành phần

Dầu Dừa

Dầu dừa được chứng minh về khả năng thẩm thấu vào bên trong sợi tóc và dưỡng mượt trên bề mặt tóc

hạnh nhân

Hạnh nhân có khả năng tăng cường độ rực rỡ của màu nhuộm bằng khả năng dưỡng bề mặt tóc.