Chính sách bảo mật

CÁC NGUYÊN TẮC BẢO MẬT CỦA TIGI VIỆT NAM

TIGI Việt Nam coi trọng vấn đề bảo mật. Năm nguyên tắc sau đây chỉ rõ cách tiếp cận của chúng tôi để tôn trọng quyền riêng tư của bạn:

 • 01 -

  Chúng tôi coi trọng sự tin tưởng mà bạn đặt cho chúng tôi thông qua việc cung cấp thông tin cá nhân.

 • 02 -

  Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách công bằng xứng đáng với sự tin tưởng đó.Bạn hoàn toàn có quyền nắm rõ việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ luôn minh bạch về những thông tin mà chúng tôi thu thập, về việc chúng tôi làm gì với chúng, cùng với ai mà chúng tôi chia sẻ và với người bạn sẽ liên lạc nếu có bất kể mối quan tâm nào.

 • 03 -

  Nếu bạn lo lắng về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào, chúng tôi sẽ làm việc cùng bạn để giải quyết các môi bận tâm.

 • 04 -

  Chúng tôi sẽ làm từng bước cẩn thận để bảo vệ thông tin của bạn khỏi việc sử dụng sai mục đích và duy trì sự bảo mật cho chúng.

 • 05 -

  Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu hiện hành và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quản bảo mật dữ liệu. Trong trường hợp không có luậnt bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tác được chấp nhận chung về bảo mật dữ liệu.


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TIGI VIỆT NAM

TIGI Việt Nam cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ. Chính Sách Bảo Mật dưới đây giải thích các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và các mà chúng tôi sử dụng chúng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

 • Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho thông tin cá nhân thu thập bởi Công ty TNHH Mỹ Phẩm Số 3 Việt Nam nói chung và TIGI Việt Nam nói riêng. Các thông tin này cũng bao gồm thông tin thu thập qua các kênh ngoại tuyến thông qua các chiến dịch truyền thông trực tiếp, các cuộc thi, trung tâm hỗ trợ khác hàng và qua các kênh trực tuyến như website, các trang của thương hiệu dựa trên nền tảng của các nhà cung cấp thứ ba được tạo ra bởi TIGI Việt nam. Chính Sách Bảo Mật này được đưa vào và là một phần của các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của TIGI Việt Nam. Để biết thêm thông tin về Công ty TNHH Mỹ Phẩm Số 3 chịu trách nhiệm về việc bảo vệ thông tin cá nhân, các quyền lợi riêng tư của bạn, làm ơn theo dõi phần “Quyền bảo mật riêng tự của bạn và ai là người bạn nên gọi?” ở dưới đây.

  • – Các công ty bên thứ ba (bao gồm, không bao gồm giới hạn, các trang website của họ, các nền tảng và/hoặc các ứng dụng) những cái chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc
   – Các cá nhân mà Công ty TNHH Mỹ Phẩm Số 3 Việt Nam (TIGI Việt Nam) không quản lí hoặc tuyển dụng.
   Những Trang của Các Bên Thứ Ba có thể có các chính sách bảo mật của riêng họ và các điều khoản cũng như các điều kiện. Chúng tôi khuyến khích các bạn đọc chúng trước khi sử dụng các Trang Của Các Bên Thứ Ba.

  • TIGI Việt Nam sẽ không thu thập, sử dụng, phát tán thông tin cá nhân của bạn nếu không có sự cho phép. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ hỏi về sự chấp thuận của bạn nhưng trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể hiểu sự chấp thuận này thông qua các hành động và hành vi của bạn. Thông qua việc sử dụng trang của TIGI Việt Nam, bạn đã chấp thuận những thông tin cá nhân được thu thập, được sử dụng, phát tán bởi Công ty TNHH Mỹ Phẩm Số 3 Việt Nam dựa theo những Chính Sách Bảo Mật đã đề cập.

   Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các sự chấp thuận khác nếu chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn dành cho mục đích không được nhắc tới trong Chính Sách Bảo Mật. Bạn không bị ép buộc phải cung cấp sự chấp thuận này nhưng nếu bạn quyết định từ chối thì sự tham gia của bạn trong một số hoạt động có thể bị hạn chế. Nếu bạn cung cấp thêm sự chấp thuận này, những điều khoản về sự thấp chuận trên sẽ chiếm ưu thế trong trường hợp có xung đột với các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật.

   Nếu bạn không đồng ý với sự kết hợp, sử dụng và phát tán các thông tin các nhân của bạn theo cách này, làm ơn đừng sử dụng các trang của TIGI Việt Nam hoặc mặt khác, cung cấp cho Công ty TNHH Số 3 Việt Nam các thông tin cá nhân.

  • Phần lớn các Trang của TIGI Việt nam được thiết kế và phục vụ cho mục đích sử dụng của người lớn. Trong trường hợp Trang của TIGI Việt Nam được sử dụng bởi khán giả trẻ tuổi, chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân tại nơi chúng tôi cảm thấy phù hợp để làm điều đó hoặc ở tại nơi luật pháp và các quy định bảo vệ dữ liệu yêu cầu. (độ tuổi yêu cầu sự đồng ý khác nhau giữa các quốc gia). Nếu bạn là trẻ em quá độ tuổi ở quốc gia mà sự giám sát của cha mẹ là không cần thiết, bạn nên xem qua các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ để chắc chắn rằng bạn hiểu và chấp thuận chúng.

   Nếu chúng tôi phát hiện rằng chúng tôi thu thập thông tin mà không có sự cho phép từ phía cha mẹ hoặc người giám hộ ở tại nơi yêu cầu cho phép này hiển thị, thì chúng tôi sẽ xoá bỏ các thông tin đó trong thời gian sớm nhất.

   Truy cập vào một số phần nhất định trong Các Trang của TIGI Việt nam và/hoặc đủ điều kiện để nhận thưởng, sản phẩm mẫu hoặc các phần thưởng khác có thể bị giới hạn bởi người dùng ở một độ tuổi nhất định. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện kiểm tra độ tuổi và thực thi mọi hạn chế về tuổi tác.

 • Trong Chính Sách Bảo Mật này, “thông tin cá nhân” của bạn có nghĩa là thông tin hoặc các mảnh thông tin mà có thể giúp nhận diện bạn. Những thông tin cụ thể này bao gồm tên, địa chỉ, tên màn hình hiển thị, ảnh đại diện, địa chỉ email, số điện thoại, những có thể bao gồm các thông tin khác như địa chỉ IP, thói quen mua sắm, thông tin về phong cách sống hoặc thông tin về các sở thích của bạn. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân về bạn từ các nguồn khác bao gồm:

 • Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Sử Dụng Trang Web (đã trình bày ở phía trên) với sự tin tưởng từ các bên thứ ba (ví dụ các quảng cáo, các đại lý quảng cáo, các kênh quảng cáo, dữ liệu trao đổi,…v..v..) nhằm mục đích đưa cho bạ các thông tin đã được tuỳ chỉnh, bao gồm những quảng cáo có liên quan nhất tới các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có hứng thú. Những bên thứ ba này có thể cài đặt và thâm nhập cookies của họ, xoá bỏ gif and sử dụng công nghệ tương tự việc theo dõi thiết bị của bạn nhằm giúp chúng tôi đưa những thông tin đã được tinh chỉnh và quảng cáo chúng tới bạn khi bạn ghé thăm Các Trang của TIGI Việt nam hoặc Trang Của Các Bên Thứ Ba.

  Tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã thông qua việc sử dụng Biểu tượng Tùy chọn Quảng cáo có thể xuất hiện trên Trang web TIGI Việt Nam và các quảng cáo được nhắm mục tiêu nhất định mà chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ hoạt động thay mặt chúng tôi) gửi cho bạn dựa trên thông tin sử dụng trang web của bạn. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng này để nhận thêm thông tin về việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn hoặc để chọn không tham gia bộ sưu tập như vậy trong tương lai. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn không tham gia, bạn vẫn có thể nhận được các quảng cáo từ TIGI Việt Nam không được tùy chỉnh dựa trên thông tin sử dụng trang web của bạn.
  Bạn cũng có thể sử dụng Công cụ Chọn không tham gia Sáng kiến Quảng cáo Mạng và Công cụ Chọn không tham gia của Quảng cáo Kỹ thuật Số mỗi trong số đó cung cấp danh sách các bên thứ ba đó có thể gửi cho bạn quảng cáo nhắm mục tiêu dựa trên các hoạt động duyệt Internet của bạn và bạn có thể chọn tham gia, Ngoài việc sử dụng thông tin của bạn cho mục đích đó.

 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn:
  • Nhằm cải thiện các sản phẩm của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trên các Trang của TIGI Việt Nam.
  • Nhằm liên hệ với bạn trong trường hợp bạn có hứng thú với các sản phẩm và các dịch vụ, thông báo cho bạn biết về sự cho phép để chúng tôi có thể làm như vậy hoặc bạn đã từng yêu cầu một sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi và liên quan tới việc giao tiếp và gắn liền tới yêu cầu đầu tiên và được thực hiện trong thời gian luật được áp dụng.
  • Nhằm cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc các dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
  Tại nơi mà chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân dành cho cho mục đích cụ thể, chúng tôi sẽ không lưu trữ chúng trong thời gian nhiều hơn mục đích đó được thực hiện, trừ khi chúng tôi phải lưu trữ chúng dành cho mục đích kinh doanh hoặc các lý do pháp lý. Nhằm bảo vệ thông tin khỏi các sự cố hoặc các sự phá hoại nguy hiểm, khi chúng tôi xoá bỏ các thông tin từ các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xoá các bản sao chép từ các hệ thống máy chủ của chúng tôi hoặc loại bỏ các thông từ các hệ thống sao lưu.

 • Chúng tôi có thể tạo ra các dịch vụ sẵn có mà có thể gửi cho bạn tin nhắn hoặc các loại tin nhắn khác từ TIGI Việt Nam (ví dụ dịch vụ tin nhắn ngắn gọn, hoặc SMS, dịch vụ tin nhắn tăng cường, hoặc EMS, và các dịch vụ tin nhắn đa phương tiện, hoặc MMS) thông qua mạng không dây của bạn hoặc thiết bị di động (“Dịch Vụ Tin Nhắn Điện Thoại”). Nếu bạn theo dõi một trong các Dịch Vụ Tin Nhắn Điện Thoại của chúng tôi, bạn đã đồng ý nhận các tin nhắn như trên từ TIGI Việt Nam thông qua địa chỉ hoặc số điện thoại mà bạn cung cấp theo mục đích đó (trừ khi và cho tới khi bạn đã ấn chọn không nhận thông báo dựa theo chỉ dẫn từ mục “Các quyền bảo mật của bạn và người để liên hệ” phía dưới đây).
  Bạn hiểu rằng các mức giá tiêu chuẩn của nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn áp dụng cho những thư này và bạn có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn trong Quyền riêng tư của Bạn và những người liên hệ với phần dưới đây. Nếu tính phí vào hóa đơn tài khoản không dây của bạn, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập từ bạn và cung cấp cho nhà cung cấp của bạn thông tin thanh toán áp dụng có liên quan. Bạn tuyên bố rằng bạn là chủ sở hữu hoặc người dùng được ủy quyền của thiết bị không dây mà bạn sử dụng để đăng ký Dịch vụ Nhắn tin Di động và bạn được ủy quyền phê duyệt các khoản phí hiện hành. Ngoài việc đáp ứng các hạn chế về độ tuổi và các điều khoản và điều kiện khác có liên quan đến mỗi Dịch vụ Thông báo Di động, bạn có thể phải đăng ký thông tin cá nhân như tên, tin nhắn văn bản, địa chỉ không dây hoặc số điện thoại di động. Chúng tôi cũng có thể nhận được ngày, giờ và nội dung tin nhắn của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ Thông báo Di động. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin chúng tôi có được liên quan đến Dịch vụ Thông báo Di động của chúng tôi theo Chính sách Bảo mật này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nhà cung cấp dịch vụ không dây và các nhà cung cấp dịch vụ khác của bạn cũng có thể thu thập dữ liệu về việc sử dụng thiết bị không dây của bạn và thực tiễn của họ được điều chỉnh bởi chính sách của họ.

  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ Thông tin Di động được cung cấp qua các hệ thống không dây sử dụng radio (và các phương tiện khác) để truyền tải thông tin qua các mạng phức tạp. Chúng tôi không đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ Thông báo Di động của bạn sẽ là riêng tư hoặc an toàn và chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sự thiếu bảo mật hoặc an ninh nào mà bạn có thể gặp phải. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng ngừa và cung cấp các biện pháp bảo mật phù hợp nhất với tình huống của bạn và sử dụng Dịch vụ Thông báo Di động. Chúng tôi cũng có thể truy cập nội dung của tài khoản điện thoại di động và / hoặc điện thoại di động của bạn với nhà cung cấp dịch vụ để xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và / hoặc khiếu nại liên quan đến dịch vụ.

 • Theo nguyên tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ ai bên ngoài Tập đoàn TIGI Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy. Tìm hiểu thêm.
  Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân ngoài Tập đoàn TIGI Việt Nam nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết vì các lý do pháp lý. Tìm hiểu thêm.
  Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng họ giữ an toàn thông tin của bạn, thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để bảo vệ nó khỏi sử dụng sai và chỉ sử dụng nó theo cách phù hợp với Chính sách Bảo mật này và áp dụng Luật bảo vệ dữ liệu và các quy định.

  TIGI Việt Nam không bán thông tin cá nhân, ngoại trừ một thực thể mà chúng tôi bán lại tất cả hoặc một phần kinh doanh của chúng tôi (ví dụ như liên quan đến việc bán thương hiệu của chúng tôi) hoặc liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất, thay đổi quyền kiểm soát, Tái tổ chức hoặc thanh lý tất cả hoặc một phần kinh doanh của chúng tôi.

 • Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn tới các máy chủ bên ngoài quốc gia mà bạn sinh sống hoặc các chi nhánh hoặc các bên thứ ba đáng tin cậy có trụ sở tại các quốc gia khác để họ có thể xử lý thông tin cá nhân thay mặt cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web TIGI Việt Nam hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho TIGI Việt Nam, bạn đồng ý với chúng tôi làm như vậy theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và các luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.

  Bạn nên lưu ý rằng nhiều quốc gia không có khả năng bảo vệ pháp luật đối với thông tin cá nhân như bạn có thể thích ở quốc gia gốc của bạn. Mặc dù thông tin cá nhân của bạn ở một quốc gia khác, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan an ninh quốc gia ở nước đó có thể truy cập được theo luật pháp của nước đó. Chúng tôi cam kết rằng bất kỳ ai xử lý thông tin cá nhân của bạn bên ngoài quốc gia gốc phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ nó và chỉ được xử lý theo các hướng dẫn của TIGI Việt Nam.

 • Nếu bạn có thắc mắc, nhận xét hay quan ngại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết Liên hệ với chúng tôi trên trang web TIGI Việt Nam để hướng bạn đến Chính sách Bảo mật này. Ngoài ra, hãy nhấp vào liên kết Liên hệ với chúng tôi. Yêu cầu của bạn sẽ được chuyển đến bộ phận thích hợp.

  Bạn có quyền cho chúng tôi biết nếu bạn:

  • Không muốn chúng tôi liên lạc với chúng tôi trong tương lai
  • Muốn một bản sao của thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn
  • Muốn chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ của chúng tôi
  • Muốn báo cáo việc lạm dụng thông tin cá nhân của bạn
  Để giúp chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn, vui lòng cung cấp tên đầy đủ và chi tiết của bạn.

 • Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian bằng cách đăng tải phiên bản cập nhật của Chính sách Bảo mật trên Trang web TIGI Việt Nam. Chúng tôi sẽ cho bạn thông báo hợp lý về bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên truy cập để được thông báo về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

 • Ngoài Chính sách Bảo mật này, có thể có các chiến dịch hoặc chương trình khuyến mãi cụ thể sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản hoặc chính sách bảo mật bổ sung. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản hoặc chính sách bổ sung này trước khi tham gia vào bất kỳ chiến dịch hoặc chương trình khuyến mãi nào vì bạn sẽ được yêu cầu tuân thủ những điều khoản này nếu bạn tham gia. Mọi điều khoản hoặc chính sách bảo mật bổ sung sẽ được cung cấp cho bạn một cách rõ ràng.