Điều khoản sử dụng

1. Quyển sở hữu và khai thác 2. Điều khoản thoả thuận ràng buộc; Chấm dứt 3. Tài khoản người dùng 4. Hợp đồng nối tiếp 5. Quyền sở hữu và Sử dụng Dịch vụ và Tài liệu Trang web 6. Phần mềm đã tải xuống 7. Thiêt bị di động 8. Quyền riêng tư 9. Quy tắc ứng xử của người dùng 10. Bài đăng người dùng 11. Các tính năng bỏ phiếu / đánh giá 12. Cuộc thi / Cuộc thi đấu 13. Phạm vi địa lý của trang web 14. Liên kết đến các trang web khác 15. NỘI DUNG CỦA DỊCH VỤ NÀY – TỪ CHỐI 16. HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ NÀY – TỪ CHỐI 17. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 18. Hạn chế đối với các khoản 14, 15 và 16 19. Sự bồi thường 20. Đại diện Bản quyền 21. Luật áp dụng; Quyền hạn 22. Tính chia rẽ 23. Không từ bỏ 24. Không ảnh hưởng pháp lý


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TIGI VIỆT NAM

TIGI Việt Nam cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ. Chính Sách Bảo Mật dưới đây giải thích các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và các mà chúng tôi sử dụng chúng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

 • Trang web này và các dịch vụ và ứng dụng liên quan của nó (gọi chung là “Dịch vụ”) hiện đang được cung cấp bởi “TIGI Vietnam” hoặc “chúng tôi”, là Đại Lý Phân Phối Độc Quyền của TIGI. Để biết thêm thông tin về TIGI và các thương hiệu sản phẩm của họ, bấm vào đây TIGI Professional. TIGI Việt Nam có thể, theo ý mình và bất cứ lúc nào, sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ này hoặc các phần cụ thể của nó.

 • Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ này cấu thành sự đồng ý của bạn với TIGI Việt Nam để bị ràng buộc bởi và để hành động phù hợp với các Điều khoản Sử dụng này. Đôi khi, TIGI Việt Nam có thể cung cấp dưới dạng một phần của Dịch vụ này hoặc thông qua một nền tảng khác, các tính năng cụ thể có thể yêu cầu bạn tải nội dung, phần mềm và / hoặc đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung, chính sách và từ chối trách nhiệm. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện bổ sung này, mọi điều khoản hoặc điều kiện bổ sung được kết hợp bằng cách tham khảo vào các Điều khoản Sử dụng này. Nếu có mâu thuẫn giữa Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào, các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ kiểm soát đối với đặc điểm cụ thể.

  Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ này bất kỳ lúc nào. TIGI Việt Nam có thể đình chỉ, chấm dứt hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ này bất cứ lúc nào ngay lập tức và không có thông báo trước hoặc nghĩa vụ đối với bạn (i) nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều khoản Sử dụng này do TIGI Việt Nam xác định Tuỳ ý, hoặc (ii) vì bất kỳ lý do nào khác theo ý của TIGI Việt Nam. TIGI Việt Nam có thể thông báo cho bạn biết về việc đình chỉ, chấm dứt hoặc chấm dứt như vậy bằng cách đăng một thông báo trên Dịch vụ này trên bất kỳ trang web nào đã mở khi sử dụng Dịch vụ này bằng email tới một địa chỉ email mà bạn cung cấp cho TIGI Việt Nam khi đăng ký hoặc sau đó. Khi bạn nhận được thông báo đó, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng Dịch vụ này trong thời gian bị đình chỉ (đối với việc tạm ngưng) hoặc vĩnh viễn (để chấm dứt hoặc chấm dứt). Khi bạn ngừng hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ này, bạn phải gỡ bỏ cài đặt bất kỳ Phần mềm nào (như được định nghĩa dưới đây) tải xuống từ Dịch vụ này và hủy ngay tất cả các Tài liệu (như được định nghĩa dưới đây) thu được thông qua Dịch vụ này, cũng như bất kỳ bản sao nào của Các Tài Liệu này. Bạn đồng ý rằng TIGI Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sự đình chỉ, ngừng sử dụng, chấm dứt, thay đổi hoặc sửa đổi việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ này.

 • Nếu bạn đăng ký một tài khoản trên Dịch vụ (một “Tài khoản”), bạn:

  • Không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào truy cập Dịch vụ bằng địa chỉ email mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký (“ID đăng nhập”) và mật khẩu;
  • Bị cấm sử dụng ID và mật khẩu đăng nhập của người khác để truy cập Dịch vụ;
  • Chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào truy cập vào Dịch vụ bằng ID đăng nhập và / hoặc mật khẩu của bạn;
  • Sẽ thông báo ngay cho TIGI Việt Nam nếu bạn nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng trái phép Dịch vụ hoặc ID và / hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn; Và
  • có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho TIGI Việt Nam như một phần của quá trình đăng ký tài khoản là chính xác và luôn được cập nhật và bạn sẽ thông báo ngay cho TIGI Việt Nam về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin này.

 • Chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này theo thời gian bằng cách cập nhật bài đăng này, vì vậy vui lòng truy cập khu vực này mỗi khi bạn truy cập vào Dịch vụ để cập nhật với các điều khoản hiện hành liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Trong phạm vi tối đa cho phép theo tất cả các luật, quy tắc, quy định và yêu cầu hiện hành (gọi chung là “Luật áp dụng”), việc bạn sử dụng Dịch vụ khẳng định lại sự chấp thuận của bạn với Điều khoản Sử dụng hiện tại.

 • Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Dịch vụ này, bao gồm tất cả các văn bản, thiết kế, hình ảnh, video, đồ họa, Phần mềm và các nội dung khác và các tài liệu trên Dịch vụ (gọi chung là “Tài liệu”) thuộc sở hữu của TIGI Việt Nam và các nhà cấp phép của nó. TIGI Việt Nam cũng sở hữu hoặc có quyền sử dụng tất cả nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng và tên thương mại được sử dụng trên Dịch vụ này (gọi chung là “Thương hiệu”).

  TIGI Việt Nam cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi, không độc quyền, không được cấp phép lại và không chuyển nhượng khác để truy cập và sử dụng Dịch vụ này (bao gồm bất kỳ Tài liệu nào) và tải một bản sao của Tài liệu trên bất kỳ máy tính hoặc thiết bị nào cho riêng bạn Sử dụng cá nhân, phi thương mại theo đúng các Điều khoản Sử dụng này. TIGI Việt Nam có thể tùy ý quyết định ngừng, chấm dứt hoặc chấm dứt bằng lái bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

  Không một phần nào của Dịch vụ có thể sao chép, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền, phân phối, lưu trữ hoặc kết hợp vào bất kỳ hệ thống thu thập thông tin nào bằng bất cứ cách nào ngoại trừ bạn chỉ có thể tải về một bản cho mục đích cá nhân, phi thương mại , Miễn là bạn giữ nguyên vẹn tất cả bản quyền, nhãn hiệu và các thông báo về quyền sở hữu khác trên tài liệu. Ngoài ra, bạn không được thuê, thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, tháo rời, đảo ngược kỹ thuật hoặc chuyển giao Dịch vụ này hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ này.

  Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc làm việc đúng với Dịch vụ này hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ này và bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt một gánh nặng lớn bất hợp lý hoặc không cân xứng trên Dịch vụ này, như được xác định bởi TIGI Việt Nam Theo ý riêng của mình.

  Bất kỳ sửa đổi nào của Tài liệu hoặc việc sử dụng Tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác là vi phạm quyền tác giả của TIGI Việt Nam hoặc bản quyền của nhà cung cấp và các quyền sở hữu khác. Việc sử dụng bất kỳ Tài Liệu đó đối với bất kỳ dịch vụ hoặc mạng máy tính khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của TIGI Việt Nam đều bị nghiêm cấm. Việc sử dụng Nhãn hiệu của bạn dưới bất kỳ hình thức nào khác ngoài được cho phép trong các Điều khoản Sử dụng này, hoặc theo sự ủy quyền bằng văn bản của TIGI Việt Nam, đều bị nghiêm cấm. Tất cả các quyền không được trao cho bạn rõ ràng đều do TIGI Việt Nam hoặc các bên cấp phép của TIGI Việt Nam.

 • Đôi khi, TIGI Việt Nam có thể cung cấp dưới dạng các phần mềm đặc biệt bao gồm các tệp tin, hình ảnh và dữ liệu có liên quan đến phần mềm (“Phần mềm”). Bạn không sở hữu phần mềm đã tải xuống và TIGI Việt Nam không chuyển quyền sở hữu Phần mềm cho bạn nhưng chỉ cấp cho bạn những quyền hạn được quy định trong các Điều khoản Sử dụng này. TIGI Việt Nam giữ lại quyền sở hữu và quyền sở hữu toàn bộ Phần mềm đã tải xuống và tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong và liên quan đến Phần mềm. Bạn không được phân phối lại, bán, dịch ngược, đảo ngược kỹ sư, tháo rời, hoặc bằng cách khác làm giảm Phần mềm với một hình thức con người có thể hiểu được. Phần mềm được tải xuống thông qua Dịch vụ này phải tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Nếu bạn tải Phần mềm từ Dịch vụ này, bạn đại diện và bảo đảm với TIGI Việt Nam rằng bạn không vi phạm các luật đó.

 • Nếu được phép hoặc có sẵn thông qua Dịch vụ, (a) tải nội dung lên Dịch vụ qua điện thoại di động và / hoặc máy tính bảng của bạn, (b) nhận và trả lời tin nhắn, hoặc truy cập hoặc tạo các bài viết bằng tin nhắn văn bản, (c) duyệt qua Dịch vụ từ điện thoại di động của bạn và / hoặc (d) để truy cập các tính năng nhất định thông qua ứng dụng di động mà bạn đã tải xuống và cài đặt trên thiết bị di động của bạn (gọi chung là “Dịch vụ Di động”), bạn phải có đăng ký thông tin di động (hoặc được sự đồng ý của Thuê bao hiện hành, trong phạm vi cho phép theo đăng ký áp dụng) với nhà cung cấp dịch vụ tham gia hoặc có quyền truy cập vào một mạng lưới truyền thông di động mà TIGI Việt Nam cung cấp Dịch vụ có sẵn cũng như bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào cần thiết để tải nội dung và bạn phải trả bất kỳ dịch vụ nào Phí liên quan đến bất kỳ truy cập như vậy (bao gồm cả phí nhắn tin văn bản cho mỗi tin nhắn văn bản bạn gửi và nhận trên thiết bị di động của bạn). Ngoài ra, bạn phải cung cấp tất cả các thiết bị và phần mềm cần thiết để kết nối với Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu Dịch vụ có chứa phần tử di động, thiết bị di động hoặc thiết bị truy cập di động khác đang hoạt động và phù hợp để sử dụng Liên quan đến Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thiết bị và / hoặc phần mềm của bạn không làm phiền hoặc can thiệp vào các hoạt động của Dịch vụ. Bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm gây nhiễu nào sẽ bị ngắt kết nối ngay lập tức khỏi Dịch vụ và TIGI Việt Nam sẽ có quyền chấm dứt ngay Thoả thuận này. Nếu bất kỳ nâng cấp nào trong Dịch vụ hoặc yêu cầu thay đổi thiết bị hoặc phần mềm của bạn (bao gồm cả hệ điều hành cho Thiết bị của bạn), bạn phải thực hiện những thay đổi này bằng chi phí của riêng bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng, bất kỳ tính năng mới hoặc bổ sung nào bổ sung hoặc nâng cao Dịch vụ hiện tại, bao gồm cả việc phát hành sản phẩm và dịch vụ mới sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

 • Để biết thông tin về cách TIGI Việt Nam sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp trên Dịch vụ này, vui lòng đọc thêm phần Chính sách Bảo mật của TIGI Việt Nam. Chính sách Bảo mật được kết hợp với các Điều khoản Sử dụng này và giải thích các quy định về bảo mật của TIGI Việt Nam. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật.

 • Khi sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ này, bạn đồng ý, nhưng không giới hạn:

  Không sử dụng Dịch vụ này vi phạm các Điều khoản Sử dụng này;
  Không sử dụng Dịch vụ vì mục đích thương mại;
  Không để “spam” những người khác hoặc “phish” để thông tin cá nhân của người khác;
  Không làm gián đoạn hoặc can thiệp vào sự an toàn của, hoặc lạm dụng Dịch vụ này, hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ này;
  Không tải lên, đăng hoặc truyền tải qua hoặc trên Dịch vụ này bất kỳ vi rút hoặc các tệp tin độc hại, phá hoại hoặc phá hoại;
  Không sử dụng, đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật khung để đính kèm bất kỳ phần nào của Dịch vụ này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TIGI Việt Nam;
  Không sử dụng thẻ meta hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” khác sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TIGI Việt Nam;
  Không phải để “liên kết sâu” với Dịch vụ này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TIGI Việt Nam;
  Không phải để tạo ra hoặc sử dụng một nhận dạng giả trên Dịch vụ này;
  Không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về người khác;
  Không cố gắng để có được quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ này hoặc một phần của Dịch vụ này bị hạn chế truy cập chung;
  Không được chuyển tải bất kỳ tài liệu nào giả mạo và / hoặc phỉ báng, không chính xác, lạm dụng, thô tục, gây hận thù, quấy rối, khiêu dâm, thô tục, định hướng tình dục, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư của một người, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu của bên thứ ba hoặc vi phạm Bất kỳ luật hoặc quy định nào;
  Không đăng bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc tài sản độc quyền khác trừ khi bạn sở hữu bản quyền, nhãn hiệu, quyền công khai và / hoặc các quyền sở hữu khác có liên quan hoặc bạn có tất cả các quyền cần thiết để làm như vậy và cấp phép cho Bên được Cấp phép (như được định nghĩa dưới đây ) Các quyền quy định trong các Điều khoản Sử dụng;
  Không sử dụng các tính năng của Dịch vụ này tại bất kỳ trang web nào khác ngoài trang web thương gia, trang web bán lẻ hoặc mạng xã hội như được phép trong các Điều khoản Sử dụng này. Các trang web hạn chế như vậy sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các blog và các ấn phẩm trực tuyến khác; Và
  Không sử dụng Dịch vụ này do vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện của trang web bên thứ ba (như được định nghĩa dưới đây).
  Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các Luật áp dụng có liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc các hoạt động có liên quan đến Dịch vụ này. Bạn cũng đồng ý hành động phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong các Điều khoản Sử dụng này và các yêu cầu của TIGI Việt Nam.

  Bạn đồng ý thông báo ngay cho TIGI Việt Nam nếu bạn nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp, lừa đảo hoặc lạm dụng, hoặc bất kỳ hoạt động vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm bất kỳ truy cập trái phép vào Tài khoản của bạn. Nếu bạn thông báo cho TIGI Việt Nam hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ hoạt động đó, bạn đồng ý hợp tác với TIGI Việt Nam trong bất kỳ cuộc điều tra nào và sử dụng bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào mà chúng tôi chỉ định.

 • Một số phần của Dịch vụ có thể cho phép bạn gửi bài đăng, truyền tải hoặc tải lên nội dung do bạn tạo (“Nội dung do Người dùng gửi”), bao gồm, nhưng không giới hạn, ảnh, thông tin, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video, nhận xét, đề xuất, ý tưởng (Bao gồm cả ý tưởng về sản phẩm và quảng cáo), các bài đăng trên blog / mạng xã hội / diễn đàn thảo luận, và thông tin liên lạc với người dùng dịch vụ khác.

  Liên quan đến Nội dung do Người dùng gửi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi Nội dung do Người dùng gửi cho:

  Bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhãn hiệu, quyền riêng tư và quyền công khai) trừ khi bạn là chủ sở hữu các quyền đó hoặc có sự cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu hợp pháp của mình để đăng các thông tin đó Tài liệu và để cấp các quyền được cấp tại đây;
  Bao gồm bất kỳ tài liệu nào do chính bản thân nó hoặc bằng cách sử dụng nó như đã cho phép trong các Điều khoản Sử dụng này vi phạm, chiếm dụng hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc bất kỳ Luật áp dụng nào;
  Là bất hợp pháp, tục tĩu, phỉ báng, phỉ báng, đe dọa, khiêu dâm, quấy rối, gây hận thù, chủng tộc hoặc sắc tộc hoặc khuyến khích hành vi được xem là có tội, gây ra trách nhiệm dân sự, vi phạm pháp luật hoặc không thích hợp;
  Chứa các quảng cáo hoặc trưng cầu các quỹ, hàng hoá hoặc dịch vụ;
  Là một giao tiếp của người sử dụng mạo nhận người dùng khác;
  Chứa thông tin cá nhân, chẳng hạn như các tin nhắn xác định số điện thoại, số an sinh xã hội, số tài khoản hoặc địa chỉ; hoặc là
  Có thể được coi là số lượng lớn không được yêu cầu truyền thông.

  Bằng cách gửi, chuyển, đăng, tải lên, sửa đổi hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung do Người dùng Gửi cho TIGI Việt Nam thông qua Dịch vụ này, cho dù được mời hay không mong muốn, bạn đồng ý rằng bạn đang cấp cho TIGI Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các đối tác bán lẻ “Licensed Parties”), một giấy phép miễn phí, được thanh toán đầy đủ, không độc quyền, không hủy ngang, vĩnh viễn, không hạn chế, trên toàn thế giới, có thể cấp phép lại, có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái sản xuất, phát sóng, xuất bản, truyền tải, biểu diễn, Phát tán, trưng bày, phổ biến và khai thác khác (gọi chung là “Sử dụng”) các Nội dung do Người dùng gửi cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích quảng cáo, tiếp thị và quảng cáo, Sau này được biết đến, ngay cả khi các Điều khoản Sử dụng này sau đó được sửa đổi hoặc chấm dứt.

  Không có khoản tín dụng, chấp thuận hoặc bồi thường là do bạn cho bất kỳ Việc Sử dụng Những Người dùng Người sử dụng như bạn gửi. Bên được cấp phép cũng có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, sử dụng tên người dùng (tên thật, hình ảnh, hình ảnh, chú thích, thông tin vị trí hoặc các thông tin nhận dạng khác, nếu được cung cấp liên quan đến Nội dung do Người dùng gửi) liên quan đến phát sóng, in , Trực tuyến hoặc bất kỳ sử dụng khác của Người dùng Gửi của bạn. Tất cả Nội dung của Người dùng trở thành tài sản được cấp phép không hạn chế của Bên được Cấp phép.

  Bằng cách gửi, đăng, chuyển hoặc tải lên Nội dung do Người dùng gửi qua hoặc cho Dịch vụ, bạn ủy quyền cho Bên được Cấp phép sao chép và lưu giữ Những Người dùng Người dùng và Bản sao như Người được Cấp phép coi là cần thiết để tạo thuận lợi cho việc Sử dụng Nội Dung Người Dùng.

  Bạn đại diện và đảm bảo rằng Không phải Nội dung do Người dùng gửi, cũng như việc sử dụng các Nội dung sử dụng của Người dùng như được cho phép trong Các Điều khoản Sử dụng này sẽ vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, công khai, theo luật định, hợp đồng, cá nhân hoặc các quyền khác của bất kỳ Cá nhân hoặc pháp nhân hoặc bất kỳ Luật áp dụng nào và bạn đã nhận được tất cả các quyền cần thiết cho khoản tài trợ cho Bên được Cấp phép, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng văn bản về tất cả các quyền riêng tư và công khai từ tất cả các cá nhân được bao gồm trong bất kỳ cách nào trong Nội dung do Người dùng gửi. Tất cả Nội dung do Người dùng gửi phải tuân thủ Quy tắc Ứng xử của Người dùng nêu trên.

  Mặc dù Bên Được Cấp phép không có nghĩa vụ xem xét hoặc giám sát Tác giả Người dùng, Bên Được Cấp phép bảo lưu quyền tuyệt đối làm theo ý mình. Ngoài ra, Bên được Cấp phép bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ Nội dung do Người dùng nào, toàn bộ hoặc một phần, vì bất kỳ lý do hoặc vì lý do gì. TIGI Việt Nam cũng bảo lưu quyền chấm dứt Tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng hoặc các chính sách của chúng tôi, như được quyết định theo ý của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng TIGI Việt Nam không có nghĩa vụ sử dụng hoặc trả lời bất kỳ Nội dung do Người dùng gửi. Các bên được cấp phép không kiểm soát được liệu Nội dung gửi của Người dùng có tính chất mà bạn có thể thấy là gây khó chịu, phiền toái hay không chấp nhận được và do đó các Bên được Cấp phép từ chối bất kỳ trách nhiệm nào đối với Nội dung do Người dùng gửi.

  Nếu bạn biết về bất kỳ Nội dung nào do Người dùng gửi trên Dịch vụ này vi phạm Các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập http://www.facebook.com/TIGIprofessionalvn để mẫu liên hệ hoặc bằng cách gọi 02437474179 hoặc gửi thư cho chúng tôi tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Số 3 Việt Nam 110 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội. Vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt, bao gồm bản sao của tài liệu cơ bản, vị trí mà TIGI Việt Nam có thể tìm thấy , Và lý do Người sử dụng gửi như vậy nên được loại bỏ. Xin lưu ý rằng việc nộp đơn khiếu nại sẽ không đảm bảo việc xóa bỏ nó; TIGI Việt Nam sẽ chỉ xóa Nội dung do Người dùng đưa ra nếu TIGI Việt Nam tin rằng biện pháp đó là cần thiết, theo ý của chúng tôi. Trong phạm vi bất kỳ thông báo nào dựa trên cáo buộc vi phạm bản quyền, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn được nêu trong phần bên dưới có tiêu đề “Tác nhân Bản quyền”. Trong mọi trường hợp, TIGI Việt Nam không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu không theo dõi hoặc gỡ bỏ các Nội dung Người dùng cụ thể.

  TIGI Việt Nam sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi luật pháp hoặc lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo TIGI Việt Nam tiết lộ danh tính của bất kỳ ai đăng tải những Nội dung do Người dùng vi phạm các Điều khoản Sử dụng hoặc bất kỳ luật hoặc quy định nào. TIGI Việt Nam cũng có thể tiết lộ thông tin đó nếu họ tin tưởng rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của TIGI Việt Nam, khách hàng hoặc công chúng.

 • Đối với bất kỳ tính năng bỏ phiếu / xếp hạng nào có sẵn trên Dịch vụ này, bạn phải làm theo hướng dẫn trên Dịch vụ này để gửi phiếu bầu / xếp hạng của bạn, bao gồm bất kỳ hạn chế nào được quy định liên quan đến các giới hạn về bỏ phiếu / xếp loại. Số phiếu / xếp hạng nhận được từ bạn vượt quá bất kỳ giới hạn được nêu nào sẽ bị loại. Thanh toán hoặc các khoản thanh toán khác để đổi lấy phiếu bầu / xếp hạng đều bị cấm. Bình chọn / Xếp hạng được tạo ra bởi kịch bản, vĩ mô hoặc các phương tiện tự động khác hoặc bất kỳ phương tiện nào khác nhằm tác động đến tính toàn vẹn của quá trình bỏ phiếu / xếp hạng do chúng tôi xác định có thể bị vô hiệu. TIGI Việt Nam không chịu trách nhiệm về thông tin đánh giá / bỏ phiếu không chính xác / không chính xác hoặc về bất kỳ sai sót, thiếu sót, gián đoạn, xóa, khiếm khuyết, sự chậm trễ trong vận hành hoặc truyền tải, thất bại đường truyền, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép, hoặc thay đổi, . TIGI Việt Nam có thể, tùy ý, sửa đổi, chấm dứt hoặc đình chỉ việc bỏ phiếu / xếp hạng hoặc huỷ bỏ bất kỳ cuộc bỏ phiếu / đánh giá nào nếu vi rút, lỗi, can thiệp của con người không được phép, hành động của cử tri / nhân viên y tế, hoặc các nguyên nhân khác tham nhũng hoặc làm suy yếu việc quản lý, An ninh, hoặc sự công bằng của cuộc bỏ phiếu / xếp hạng. TIGI Việt Nam có quyền, theo ý riêng của mình, để loại trừ bất kỳ cá nhân nào mà nó phát hiện vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, giả mạo quá trình bỏ phiếu / xếp hạng hoặc hành động phi thể thao hoặc không đúng cách và vô hiệu tất cả các phiếu bầu / xếp hạng liên quan. Các quyết định của TIGI Việt Nam đối với tất cả các khía cạnh của bất kỳ yếu tố bầu cử / xếp hạng nào là cuối cùng và có tính ràng buộc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với việc kiểm phiếu / xếp hạng và hủy bỏ hiệu lực hoặc bị loại bất kỳ phiếu / xếp hạng nghi ngờ nào hoặc cử tri / người chấm điểm. Bạn cũng có thể có cơ hội tham gia bỏ phiếu / xếp hạng các tính năng trong ứng dụng hoặc tính năng của bên thứ ba (chẳng hạn như một trong những đối tác truyền thông xã hội của chúng tôi như Facebook hoặc Twitter), trong trường hợp đó bạn tham gia vào các tính năng đó sẽ phải tuân theo các điều khoản Và các điều kiện quản lý ứng dụng hoặc tính năng của bên thứ ba.

 • Bất kỳ cuộc rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, trò chơi và / hoặc khuyến mại nào có thể truy cập được trên Dịch vụ này được điều chỉnh bởi các quy tắc và / hoặc điều khoản và điều kiện cụ thể. Bằng cách tham gia vào một cuộc thi rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi hoặc tham gia vào các trò chơi hoặc khuyến mại có sẵn trên Dịch vụ này, bạn sẽ phải tuân theo các quy tắc và / hoặc điều khoản và điều kiện đó. Điều quan trọng là bạn phải đọc các quy tắc và / hoặc điều khoản và điều kiện hiện hành được liên kết từ trang hoặc hoạt động cụ thể. Trong phạm vi mâu thuẫn giữa các quy tắc và / hoặc điều khoản và điều kiện và các Điều khoản Sử dụng này, các quy tắc và / hoặc điều khoản và điều kiện cho chương trình rút thăm trúng thưởng, trò chơi hoặc khuyến mại sẽ chi phối cho chương trình đó, nhưng chỉ trong phạm vi cuộc xung đột. Bất kỳ cuộc đánh cuộc, cuộc thi, trò chơi và / hoặc phiếu mua hàng khuyến mại được tạo sẵn hoặc quảng cáo trên các trang web bên thứ ba có thể truy cập được từ Dịch vụ này (chẳng hạn như các đối tác truyền thông xã hội như Facebook và Twitter), ngoài việc phải tuân theo các quy tắc và / Và các điều kiện áp dụng cho sự tham gia của bạn vào các (các) tính năng này trên Dịch vụ này, cũng sẽ phải tuân theo các quy tắc và / hoặc điều khoản và điều kiện áp dụng cho sự tham gia của bạn vào (các) tính năng đó trên các trang web của bên thứ ba.

 • TIGI Việt Nam kiểm soát và vận hành Dịch vụ này từ bên trong Việt Nam. Trừ khi có quy định khác trong hoặc bằng Dịch vụ này, Dịch vụ này chỉ nhằm mục đích quảng bá cho các sản phẩm TIGI Việt Nam được bán bởi TIGI Việt Nam ở Việt Nam và các lãnh thổ và tài sản của nó, và TIGI Việt Nam không cho biết rằng các tài liệu trong Dịch vụ này hoặc các sản phẩm được mô tả như vậy là Phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng tại các địa điểm khác. Tất cả khách truy cập vào Dịch vụ này chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật địa phương áp dụng đối với nội dung và hoạt động của Dịch vụ này.

 • Để thuận tiện cho lợi ích của bạn, Dịch vụ này có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác trên World Wide Web không do TIGI Việt Nam điều hành (“Bên thứ ba”). TIGI Việt Nam không kiểm soát các trang web bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về tính khả dụng, an ninh, nội dung hoặc tài nguyên của các Trang web bên thứ ba đó. TIGI Việt Nam có thể cung cấp các liên kết như vậy cho các trang web bên thứ ba cho bạn chỉ để tiện lợi và việc đưa bất kỳ liên kết nào không ngụ ý đến việc TIGI Việt Nam giới thiệu hoặc chứng thực bởi TIGI Việt Nam về Trang web bên thứ ba được liên kết hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào Các tài liệu khác trên hoặc có sẵn tại Trang Bên thứ ba đó. TIGI Việt Nam không chịu trách nhiệm về việc phát tán qua web hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào nhận được từ bất kỳ Trang web Bên thứ ba được liên kết nào. Ngoài ra, TIGI Việt Nam không phải chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các nội dung, thông tin, sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ đó trên hoặc thông qua bất kỳ trang web bên thứ ba nào .

  Nếu bạn quyết định chia sẻ bất kỳ thông tin nào về bất kỳ sản phẩm TIGI Việt Nam nào thông qua một nền tảng mạng xã hội, bao gồm thông qua các liên kết do TIGI Việt Nam cung cấp thông qua Dịch vụ, bạn có thể đăng trực tiếp thông tin đó vào hồ sơ của mình trên nền tảng mạng xã hội mà không phải rời khỏi Dịch vụ. Một số nền tảng mạng xã hội cho phép người dùng nhận và truyền dữ liệu đến nền tảng mạng xã hội thông qua việc sử dụng lớp phủ hoặc công nghệ khác. Mặc dù có vẻ như dữ liệu được thu thập bởi TIGI Việt Nam, dữ liệu trên thực tế được thu thập trực tiếp bởi nền tảng mạng xã hội và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Việc bạn sử dụng một nền tảng mạng xã hội để chia sẻ bất kỳ thông tin nào phải tuân theo, và bạn phải tuân thủ các điều khoản, điều kiện và hạn chế của nền tảng mạng xã hội đó.

 • CÁC TÀI LIỆU TRONG DỊCH VỤ NÀY (BAO GỒM NHỮNG HÌNH ẢNH, PHẦN MỀM, KHUYẾN NGHỊ HOẶC CÁC TÀI LIỆU KHÁC) VÀ BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP QUA DỊCH VỤ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “TƯƠNG TỰ LÀ” VÀ “CÓ SẴN” VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐỐI ĐỐI VỚI LUẬT PHÁP ÁP DỤNG, TIGI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TIÊU ĐỀ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TIGI VIỆT NAM KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC KHÔNG ĐẠI DIỆN BẤT CỨ GÌ LIÊN QUAN TỚI KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC TÀI NGUYÊN CỦA DỊCH VỤ NÀY TRONG ĐIỀU KHOẢN CHÍNH SÁCH, ĐỘ CHÍNH XÁC, TIN TƯỞNG HOẶC ĐIỀU KHÁC. CÁC TÀI LIỆU PHỤC VỤ NÀY CÓ THỂ BAO GỒM NHỮNG SỰ THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY KỸ THUẬT. CÁC TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC TRỞ THÀNH KHÔNG CHÍNH XÁC DO VIỆC PHÁT TRIỂN XẢY RA SAU THỜI ĐIỂM TƯƠNG ỨNG. TIGI VIỆT NAM KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ ĐỂ XÁC ĐỊNH HOẶC XỬ LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN NÀY.

  BỔ SUNG, NẾU BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY, BẠN SẼ PHƠI BÀY RA CÁC THÔNG TIN CHO CÁC BÀI GỬI CỦA NGƯỜI DÙNG VÀ/HOẶC ĐĂNG BỞI NGƯỜI DÙNG. TIGI VIỆT NAM SẼ KHÔNG HỒI ĐÁP TẤT CẢ CÁC BÀI GỬI CỦA NGƯỜI DUNG, VÀ TIGI VIỆT NAM KHÔNG ĐẢM BẢO ĐỘ CHÍNH XÁC, TÍNH TOÀN VẸN, CHẤT LƯỢNG, HOẶC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA HOẶC LIÊN QUAN TỚI BÀI GỬI CỦA NGƯỜI DÙNG. THÊM VÀO ĐÓ, TIGI VIỆT NAM KHÔNG ĐẢM BẢO NHỮNG NỘI DUNG GÂY HẠI, KHÔNG CHÍNH XÁC, LỪA ĐẢO, TẤN CÔNG, ĐE DOẠ, PHỈ BÁNG HOẶC NHỮNG BÀI GỬI KHÔNG LIÊN QUAN TỚI NỘI DUNG CỦA DỊCH VỤ.
  BẠN HIỂU RẰNG KHI CUNG CẤP CHO BẠN QUYỀN TRUY CẬP VÀ XEM CÁC BÀI GỬI CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN DỊCH VỤ NÀY, TIGI VIỆT NAM ĐÃ HÀNH ĐỘNG NHƯ NGƯỜI TRUYỀN DẪN THỤ ĐỘNG CHO VIỆC ĐƯA TỚI CÁC THÔNG TIN VÀ SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ RẰNG BUỘC HOẶC TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN TỚI CÁC BÀI ĐẰNG CỦA NGƯỜI GỬI HOẶC CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN DỊCH VỤ NÀY. KHÔNG GIỚI HẠN THÔNG TIN CƠ BẢN ĐÃ ĐỀ CẬP Ở TRÊN, BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC THÔNG TIN, TƯ LIỆU VÀ QUAN ĐIỂM BÀY TỎ HOẶC BAO GỒM BẤT CỨ CÁC BÀI ĐẰNG CỦA NGƯỜI DÙNG MÀ KHÔNG CẦN THIẾT HOẶC LIÊN QUAN TỚI TIGI VIỆT NAM HOẶC CÁC QUANGR CÁO HOẶC THỰC THỂ LIÊN QUAN HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ.

 • TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TIGI VIỆT NAM, CÔNG TY MẸ CỦA TIGI VIỆT NAM, CÁC CÔNG TY CON VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN HỆ VÀ TỪNG CÁN BỘ LIÊN QUAN, CÁC GIÁM ĐỐC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC ĐẠI LÝ, CÁC ĐẠI DIỆN, CÁC NGƯỜI THỪA KẾ, CÁC NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG (GỌI CHUNG LÀ “CÁC BÊN CỦA TIGI VIỆT NAM) CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN HẠI HOẶC TỔN THƯƠNG, BAO GỒM TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, CÁC TỔN HẠI, THẨM QUYỀN HOẶC CÁC TỔN HẠI KHÁC MÀ CÓ THỂ GÂY RA BỞI VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHẢ NĂNG KHÔNG SỬ DỤNG, DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TƯ LIỆU NÀO TRONG DỊCH VỤ NÀY, DÙ LÀ HÀNH ĐỘNG DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SỰ VÔ Ý, HOẶC BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NHÚT NHÁT HOẶC ĐIỀU KHÁC, GÂY NÊN BỞI HOẶC CÓ LIÊN HỆ VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA DỊCH VỤ HOẶC CÁC THÔNG TIN CÓ SẴN TRÊN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ NÀY. CÁC BÊN CỦA TIGI VIỆT NAM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM KỂ CẢ KHI TIGI VIỆT NAM HOẶC MỘT ĐẠI DIỆN UỶ QUYỀN CỦA TIGI VIỆT NAM ĐÃ TƯ VẤN VỀ CÁC KHẢ NĂNG GÂY RA CÁC THIỆT HẠI TRÊN. NHỮNG ĐIỀU NÀY BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TỔN GÂY RA BỞI LỖI, BỎ XÓT, GIÁN ĐOẠN, KHIẾM KHUYẾT, LỖI CỦA HIỆU SUẤT, TRÌ HOÃN TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC CHUYỂN TIẾP, ĐƯỜNG TRUYỀN BỊ LỖI HOẶC VIRUS MÁY TÍNH, WORM, TROJAN HORSE HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC.

 • Các luật áp dụng có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm nhất định hoặc hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. Theo đó, một số hạn chế hoặc loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, toàn bộ trách nhiệm của Bên TIGI Việt Nam đối với các thiệt hại, tổn thất và nguyên nhân hành động của bạn (cho dù là hợp đồng, hành vi vi phạm (bao gồm, nhưng không giới hạn, sơ suất, hoặc khác) vượt quá số tiền mà bạn trả Bất kỳ, để truy cập vào Dịch vụ này.

 • Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho các bên TIGI Việt Nam vô hại đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động hoặc thủ tục tố tụng dưới bất kỳ hình thức nào và bất kỳ thiệt hại, phán quyết, mất mát, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí nào, (Bao gồm bất kỳ khoản nợ nào phát sinh trong việc thi hành quy định này), liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ này, các Nội dung do Người dùng gửi đến, vi phạm của bạn hoặc bị cáo buộc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm bất kỳ bảo đảm, cơ quan đại diện hoặc thỏa thuận nào của bạn dưới đây, Vi phạm Luật áp dụng hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác hoặc tổ chức.

 • Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ 1998 (“DMCA”) cung cấp cho các chủ bản quyền biết rằng tài liệu xuất hiện trên Internet vi phạm các quyền của họ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép theo cách vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm, hãy cung cấp cho Đại lý bản quyền của chúng tôi với các thông tin sau:

  (A) chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác;

  (B) mô tả tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho là đã bị vi phạm;

  (C) mô tả nơi mà tài liệu mà bạn yêu cầu bồi thường vi phạm được đặt, có đủ chi tiết mà chúng tôi có thể tìm thấy;

  (D) địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của bạn;

  (E) một tuyên bố của bạn rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng tranh chấp không được bản quyền hoặc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, đại lý của nó hoặc pháp luật cho phép;

  (F) một tuyên bố của bạn, được đưa ra dưới hình phạt khai man, rằng các thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động vì bản quyền hoặc thay mặt chủ sở hữu trí tuệ.

  Bất kỳ thông báo nào của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền để hành động nhân danh của mình không tuân thủ các yêu cầu của DMCA sẽ không được coi là thông báo đầy đủ và sẽ không được coi là đưa ra cho chúng tôi kiến ​​thức thực tế về các sự kiện hoặc hoàn cảnh mà tài liệu vi phạm Hành động hiển nhiên. Đại lý bản quyền của chúng tôi để thông báo về các khiếu nại về bản quyền hoặc xâm phạm sở hữu trí tuệ có thể đạt được như sau:

  Gregory P. Gulia
  Duane Morris LLP
  1540 Broadway
  New York, NY 10036-4086
  P: 212.692.1027 F: 212.692.1020
  GPGulia@duanemorris.com

  Chúng tôi khuyên bạn nên tham vấn với cố vấn pháp lý trước khi nộp một thông báo với đại lý bản quyền của chúng tôi.

  Chúng tôi có thể, trong những trường hợp thích hợp và theo ý riêng của chúng tôi, cấm người dùng có thể lặp lại vi phạm quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc đệ trình.

 • Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này (cho dù vi phạm hợp đồng, hành vi vi phạm hoặc cách khác) sẽ được điều chỉnh bởi các luật hiện hành có hiệu lực tại Bang New York mà không có sự tham chiếu đến xung đột pháp luật nguyên lý. Bất kỳ hành động pháp lý, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ các Điều khoản Sử dụng (cho dù vi phạm hợp đồng, hành vi vi phạm hoặc cách khác) sẽ được đưa ra độc quyền tại các tòa án bang hoặc liên bang New York, nếu có, đặt tại Quận New York và TIGI Việt Nam Và do đó bạn chấp nhận và chịu sự thẩm quyền cá nhân của các tòa án ở New York đối với bất kỳ hành động pháp lý, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng phát sinh từ các Điều khoản Sử dụng này. TIGI Việt Nam và bạn cũng từ bỏ phạm vi đầy đủ nhất được luật pháp cho phép bất kỳ quyền nào xét xử bởi bồi thẩm đoàn trong bất kỳ hành động, sự kiện nào hoặc tiến trình thực hiện, bảo vệ hoặc giải thích bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo, hoặc phát sinh liên quan hoặc liên quan đến các Điều khoản này sử dụng.

 • Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách rời khỏi các Điều khoản Sử dụng và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính khả thi của bất kỳ điều khoản còn lại.

 • Không một phần nào của TIGI Việt Nam không thi hành bất kỳ phần nào của các Điều khoản Sử dụng này sẽ tạo thành sự từ bỏ bất kỳ quyền nào của TIGI Việt Nam theo các Điều khoản Sử dụng này cho dù hành động trong quá khứ hoặc tương lai của bất kỳ người nào. Việc nhận bất kỳ khoản tiền nào của TIGI Việt Nam cũng như sự tin cậy của bất kỳ người nào về hành động của TIGI Việt Nam sẽ được coi là tạo ra sự khước từ bất kỳ phần nào của các Điều khoản Sử dụng này. Chỉ có một giấy miễn trừ cụ thể được ký bởi đại diện có thẩm quyền của TIGI Việt Nam sẽ có hiệu lực pháp luật nào.

 • Các tiêu đề của đoạn trong các Điều khoản Sử dụng này chỉ nhằm mục đích tiện lợi và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. Để quay lại trang web bạn đang truy cập, nhấn nút quay lại trên trình duyệt của bạn.