Biến hóa phong cách

VIDEOS & HƯỚNG DẪN

©Liinh

Lấy cảm hứng từ điệu nhảy mạnh mẽ sôi...

©Tutee

Màu xanh dương – #BLUE là màu chủ đạo và...

©Pany

Kiểu tóc còn có tên gọi DISCO GLAM WAVE lấy cảm...

©Kyy

Lấy cảm hứng từ âm nhạc điện tử và văn...

©Colour pop

ÁNH SẮC SỬ DỤNG Công Thức 1: Deep Tan 50g gloss...

©Contouring

ÁNH SẮC SỬ DỤNG Công Thức 1: Mahogany brown 40g...

©Acid Punk

ÁNH SẮC SỬ DỤNG Chuẩn bị với: TIGI Copyright...

©Ribbon Pop

ÁNH SẮC SỬ DỤNG Chuẩn bị với: TIGI...

©Lacing

ÁNH SẮC SỬ DỤNG Công Thức 1 Apricot 60g gloss 8/3...

©Stonewash

ÁNH SẮC SỬ DỤNG Công Thức 1 Dove Blue Grey 50g...

©Panelling

ÁNH SẮC SỬ DỤNG Công Thức 1 Nâng Sáng 40g bột...

Texture Lights

ÁNH SẮC SỬ DỤNG Công Thức 1 – Saddle Blonde...