TIGI True Light

Bột tẩy tóc nâng sáng chất lượng cao giúp loại bỏ các tông màu ẩn

True Light

Bột tẩy nâng tông giúp loại bỏ undertone

True Light White

Bột tẩy nâng tông công phá

Activator

Kem kích hoạt màu nhuộm oxy

True Light White

 • Chứa phức hợp Cuti-Plex giúp bảo vệ tóc trong quá trình tẩy
 • Có thể sử dụng trên và ngoài bề mặt da đầu
 • Dầu khoáng giúp dưỡng tóc, nhẹ nhàng da đầu và dễ dàng trong quá trình chảiBao gồm một loại bột mịn trắng để dễ dàng nhìn thấy tông
 • Có thể nâng đến 8-9 cấp độ sáng

True Light

 • Chứa keratin thủy phân và lô hội bảo vệ tóc trong quá trình tẩy
 • Có thể sử dụng trên và ngoài bề mặt da đầu
 • Nền tím giúp trung hòa tông màu ấm không mong muốn trong quá trình tẩy
 • Có thể nâng tới 7 cấp độ sáng

Activator

 • Chất kích hoạt màu tìm được ở dưới dạng gel, dầu, dung dịch hoặc kem, và tất cả đều có tính axit (nồng độ pH).
 • Chất phát triển màu bao gồm nhiều nồng độ khác nhau và mỗi nồng độ sẽ được sử dụng với một mục đích và cho một tính năng:
 • Nồng độ thấp nhất 5 vol/1.50 %
 • Nồng độ cao nhất 40 vol/12 %

Hướng Dẫn Sử Dụng OXY

Chất kích hoạt Sử dụng sản phẩm Sử dụng
Gloss Tráng màu, làm mới, chỉnh sửa ánh sắc nhưng vẫn cùng một cấp độ sáng. Thay đổi ánh sắc tối hơn và có khả năng phủ bạc lên đến 25% tóc bạc không có ánh sắc.
Creative Làm tối màu, tăng cường ánh sắc và thay đổi ánh sắc trên cùng một cấp độ sáng, phủ bạc lên đến 25% tóc bạc không có ánh sắc.
Mix Master Tăng cường ánh sắc, làm mới màu và tăng độ sống động của màu sắc.
Lift Nâng sáng lên đến 1 cấp độ, làm mới màu từ thân đến ngọn tóc.
True Light/ True Light White Nâng sáng nhẹ nhàng lên đến 7 cấp độ, làm mới màu từ thân đến ngọn. Sử dụng trên hoặc ngoài da đầu.
Gloss Làm tối màu, giữ nguyên cấp độ sáng, thay đổi tông màu, phủ bạc lên đến 50% tóc bạc không có ánh sắc. Làm mới màu từ thân đến ngọn và tráng màu cho tóc.
Creative Làm tối màu, thêm tông màu và thay đổi tông màu cùng cấp độ, nâng sáng lên đến 1 cấp độ. Phủ bạc lên đến 50% tóc bạc không có ánh sắc và làm mới màu từ thân đến ngọn.
Mix Master Nâng sáng lên đến 1 cấp độ, tăng cường, làm mới màu sắc và tăng độ sống động của màu.
Lift Nâng sáng lên đến 2 cấp độ, làm mới màu từ thân đến ngọn.
True Light/ True Light White Nâng sáng nhẹ nhàng lên đến 7 cấp độ, làm mới màu từ thân đến ngọn. Sử dụng trên hoặc ngoài da đầu.
Gloss Nâng sáng 1 cấp độ, phủ bạc lên đến 75% cho tóc bạc không có ánh sắc với mái tóc thô cứng.
Creative Phủ bạc lên đến 100% cho tóc bạc không có ánh sắc, làm tối, làm sáng lên đến 2 cấp độ trên nền tóc tự nhiên. Khả năng thêm hạt màu hoặc thay đổi tông màu.
Mix Master Nâng sáng lên đến 2 cấp độ.
Lift Nâng sáng lên đến 3 cấp độ và làm nhạt màu, lý tưởng cho tóc yếu, mỏng và dễ hư tổn.
True Light/ True Light White Nâng sáng nhẹ nhàng lên đến 7 cấp độ, làm mới mái tóc từ thân đến ngọn. Sử dụng trên hoặc ngoài da đầu.
Gloss N/A
Creative Nâng sáng lên đến 3 cấp độ trên nền tóc tự nhiên, tăng cường hoặc thay đổi ánh sắc.
Mix Master Nâng sáng lên đến 3 cấp độ và tăng cường ánh sắc. Sử dụng trên nền tóc đã nhuộm màu tối để tăng cường ánh sắc và sự sống động của màu. Lý tưởng cho những mái tóc bị quá sáng hoặc tóc thô cứng.
Lift Nâng sáng lên đến 4 cấp độ tuỳ vào tông màu tự nhiên của tóc. Lý tưởng cho những mái tóc thô cứng và tối màu.
True Light/ True Light White Không sử dụng lên da đầu. Nâng sáng lên đến 7 cấp độ.
Gloss N/A
Creative Nâng sáng lên đến 4 cấp độ trên nền tóc tự nhiên, tăng cường hoặc thay đổi ánh sắc.
Mix Master Nâng sáng lên đến 4 cấp độ và tăng cường ánh sắc. Sử dụng trên nền tóc đã nhuộm màu tối để tăng cường ánh sắc và sự sống động của màu. Lý tưởng cho những mái tóc bị quá sáng hoặc tóc thô cứng.
Lift Nâng sáng lên đến 5 cấp độ tuỳ vào tông màu tự nhiên của tóc. Lý tưởng cho những mái tóc thô cứng và tối màu.
True Light/ True Light White Không sử dụng lên da đầu. Nâng sáng lên đến 7 cấp độ.

Tham khảo bảng màu và tài liệu kỹ thuật bên dưới

Khám phá dòng sản phẩm Copyright ©oulour

images