TIGI COPYRIGHT ©OLOUR RICH CREME ACTIVATOR – 5 VOLUME / 1.5%
TIGI COPYRIGHT ©OLOUR RICH CREME ACTIVATOR – 5 VOLUME / 1.5%

TIGI COPYRIGHT ©OLOUR RICH CREME ACTIVATOR – 5 VOLUME / 1.5%

KEM KÍCH HOẠT MÀU NHUỘM (OXY) TIGI 1000ML - 8.5 VOLUME / 2.55%

Liên hệ
Lợi ích

Chất kích hoạt TIGI Copyright ©olour dưới dạng kem đặc được thiết kế để sử dụng với bất kì sản phẩm nào trong dòng TIGI Copyright ©olour. Chứa các hạt Hydro Peroxide và nước sử dụng để tạo phản ứng oxy hoá, kích hoạt màu nhuộm.

Chất kích hoạt (oxy) cho khả năng kiểm soát quá trình màu hoạt động trên tóc dựa trên nồng độ (volume hoặc %). Cấu trúc kem giúp hỗn hợp màu nhuộm có tính định hình cao, đạt được cấp độ, ánh sắc như mong muốn và đều màu.

Dễ dàng khi pha trộn, lý tưởng cho việc bôi màu, tối ưu hoá khả năng nâng sáng và phủ bạc.

Có tổng 5 nồng độ chất kích hoạt:

– 5vol / 1,5%

– 8,5vol / 2,55%

– 20vol / 6%

– 30vol / 9%

– 40vol / 12%

Cách sử dụng

Luôn đo lường kỹ để có lượng sản phẩm phù hợp với công thức màu tóc và loại màu nhuộm. Chất kích hoạt TIGI Copyright ©olour phải được sử dụng cùng dòng màu nhuộm của TIGI Copyright ©olour để đạt được hiệu quả tối đa.

SỬ DỤNG CÙNG:

GLOSS

Tráng màu, làm mới, chỉnh sửa ánh sắc nhưng vẫn cùng một cấp độ sáng. Thay đổi ánh sắc tối hơn và có khả năng phủ bạc lên đến 25% tóc bạc không có ánh sắc.

CREATIVE

Làm tối màu, tăng cường ánh sắc và thay đổi ánh sắc trên cùng một cấp độ sáng, phủ bạc lên đến 25% tóc bạc không có ánh sắc.

MIX MASTER

Tăng cường ánh sắc, làm mới màu và tăng độ sống động của màu sắc.

LIFT

Nâng sáng lên đến 1 cấp độ, làm mới màu từ thân đến ngọn tóc.

TRUE LIGHT / TRUE LIGHT WHITE

Nâng sáng nhẹ nhàng lên đến 7 cấp độ, làm mới màu từ thân đến ngọn. Sử dụng trên hoặc ngoài da đầu.

Đã xem gần đây
images