TIGI COPYRIGHT ©OLOUR RICH CREME ACTIVATOR – 8.5 VOLUME / 2.55%
TIGI COPYRIGHT ©OLOUR RICH CREME ACTIVATOR – 8.5 VOLUME / 2.55%

TIGI COPYRIGHT ©OLOUR RICH CREME ACTIVATOR – 8.5 VOLUME / 2.55%

KEM KÍCH HOẠT MÀU NHUỘM (OXY) TIGI 1000ML - 8.5 VOLUME / 2.55%

Liên hệ
Lợi ích

Chất kích hoạt TIGI Copyright ©olour dưới dạng kem đặc được thiết kế để sử dụng với bất kì sản phẩm nào trong dòng TIGI Copyright ©olour. Chứa các hạt Hydro Peroxide và nước sử dụng để tạo phản ứng oxy hoá, kích hoạt màu nhuộm.

Chất kích hoạt (oxy) cho khả năng kiểm soát quá trình màu hoạt động trên tóc dựa trên nồng độ (volume hoặc %). Cấu trúc kem giúp hỗn hợp màu nhuộm có tính định hình cao, đạt được cấp độ, ánh sắc như mong muốn và đều màu.

Dễ dàng khi pha trộn, lý tưởng cho việc bôi màu, tối ưu hoá khả năng nâng sáng và phủ bạc.

Có tổng 5 nồng độ chất kích hoạt:

– 5vol / 1,5%

– 8,5vol / 2,55%

– 20vol / 6%

– 30vol / 9%

– 40vol / 12%

Cách sử dụng

Luôn đo lường kỹ để có lượng sản phẩm phù hợp với công thức màu tóc và loại màu nhuộm. Chất kích hoạt TIGI Copyright ©olour phải được sử dụng cùng dòng màu nhuộm của TIGI Copyright ©olour để đạt được hiệu quả tối đa.

SỬ DỤNG CÙNG:

GLOSS

Làm tối màu, giữ nguyên cấp độ sáng, thay đổi tông màu, phủ bạc lên đến 50% tóc bạc không có ánh sắc. Làm mới màu từ thân đến ngọn và tráng màu cho tóc.

CREATIVE

Làm tối màu, thêm tông màu và thay đổi tông màu cùng cấp độ, nâng sáng lên đến 1 cấp độ. Phủ bạc lên đến 50% tóc bạc không có ánh sắc và làm mới màu từ thân đến ngọn.

MIX MASTER

Nâng sáng lên đến 1 cấp độ, tăng cường, làm mới màu sắc và tăng độ sống động của màu.

LIFT

Nâng sáng lên đến 2 cấp độ, làm mới màu từ thân đến ngọn.

TRUE LIGHT / TRUE LIGHT WHITE

Nâng sáng nhẹ nhàng lên đến 7 cấp độ, làm mới màu từ thân đến ngọn. Sử dụng trên hoặc ngoài da đầu.

Đã xem gần đây
images