MACRO IAFRATE

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO TIGI Ý

“Sau khoá đào tại ở Ý, Macro đã đến UK và làm việc với Anthony Mascolo ở trong salon của anh ấy tại Mayfair. Cuối cùng, Macro đã được Anthony Mascolo mời và trở thành một trong những thành viên sáng lập Đội Ngũ Sáng Tạo TIGI. Trong những năm sau đó, anh ấy đã làm việc tại Học Viện TIGI London cũng như các khoá seminar và show diễn toàn cầu với vai trò là Giám Đốc Học Viện. Vị trí hiện tại của anh là Giám Đốc Sáng Tạo và Giáo Dục TIGI ở Ý, nơi anh chỉ huy Đội Ngũ Sáng Tạo Italy, đặt trụ sợ tại Học Viện TIGI, Milan. Mỗi mùa, Macro tiếp tục cho thấy cảm hứng trong mỗi đường chia tạo kiểu, mỗi khi làm việc cùng với Maria Kovacs trong hậu trường của tuần lễ thời trang.”

Follow us on Instagram