Adriana Papaleo

img
Giám Đốc Tạo Kiểu Sàn Diễn

Adrianna Papaleo gia nhập TIGI năm 2005 với vai trò là đào tạo viên. Từ năm 2010, cô làm việc trong Đội Ngũ Sáng Tạo Quốc Tế của TIGI tại học viện TIGI New York cùng Thomas Osborn. Cô được trao vai trò là Giám đốc Tạo Kiểu Sàn Diễn US, làm việc trong các buổi chụp ảnh và hậu trường tại NYFW, lãnh đạo Đội ngũ Tạo kiểu Sàn diễn US. Cô ấy nhiệt tình đóng góp cho ngành tóc, và tình yêu của cô ấy về trải nghiệm của con người cùng sự kết nối thúc đẩy cách kể chuyện của cô với mái tóc.

images