Piero Gentile

img
Giám Đốc Sáng Tạo Học Viện TIGI UK

Tại Học viện TIGI London, Piero Gentile làm việc gần gũi với các salon TIGI tại Anh quốc và Châu Âu cũng như anh thường dẫn dắt các hội thảo giáo dục. Là một thành viên quan trọng trong Đội Ngũ Sáng Tạo TIGI, Piero đóng góp trong các bộ sưu tâp chính, show tóc và các sự kiện của hãng. Piero tìm cảm hứng cho mình từ nghệ thuật và với tư cách là một thành viên của phòng tranh Tate, anh tham gia nhiều triển lãm nhất có thể. Anh ấy cũng là một fan cuồng của kiến trúc hiện đại và có niềm đam mê với ẩm thực và nấu nướng.

images