Renée Valerie

img
Giám Đốc Kỹ Thuật TIGI US

Renee Valerie lớn lên ở Sydney, Úc nơi cô bắt đầu sự nghiệp của mình với TIGI. Từ khi bước vào vị trí Giám đốc Giáo dục Kỹ thuật  tại học viện TIGI New York, Mĩ đã trở thành ngôi nhà của Renee. Renee bước vào ngành năm 2001 và được truyền cảm hứng bởi thời trang, nghệ thuật, nhà của cô và văn hóa của giới trẻ. Khi được hỏi về điều gì đã đưa cô đến với TIGI ngay từ đầu, Renee trả lời: “Sự cống hiến của họ cho giáo dục và khả năng luôn khiến tôi có cảm hứng”. Renee làm việc về mảng giáo dục kĩ thuật cho TIGI trên khắp Châu Mĩ cũng như các bộ sưu tập và các show trên toàn cầu.

images