Cách sử dụng
images
Bước 1
Dùng trên tóc ẩm. Bôi Wanna Glow™ và chải đều sản phẩm.
images
Bước 2
Xịt Queen For A Day™ theo các lớp, xịt từ chân đến ngọn tóc để tăng phồng dày.
images
Bước 3
Sấy khô. Dùng lược tròn to sấy mượt để tạo phồng dầy và độ chuyển động.
images
Bước 4
Sấy tung tóc để chia tách cấu trúc.
images
Bước 5
Xịt Dirty Secret™ từ chân tóc và toàn bộ đầu để hoàn thiện kiểu xù tự nhiên.
images
Bước 6
Xịt Headrush™ để tăng bóng và tạo độ chia tách tự nhiên.
Cách sử dụng
Model with Purple Highlights
Blonde Model
Curly Hair Model
Blonde Model with Purple Highlights
Khám phá Tigi Fuse để biết những thông tin về kỹ thuật và giáo dục tóc toàn cầu.
images Truy cập TIGI FUSE
Tìm salon
Sử dụng Tìm Salon của chúng tôi để xác định
các nhà bán lẻ TIGI gần nhất của bạn
Tìm salon gần bạn
images